FORGOT YOUR DETAILS?

FİZİK ÖZEL DERS

Doğanın temel bilimi olan fizik, cisimle­rin özelliklerini ve bu cisimlerin yapılarında bir değişiklik yapmaksızın hareketlerini ve durumlarını değiştiren bilim dalıdır.

Fizik beş büyük dala ayrılır. Sonradan bir çok bilimlerle ortak yanları da göz önü­ne alınarak yeni bölümler ortaya çıktı. Fizi­ğin beş ana kolunda: Mekanik, cisimlerin yer değiştirmelerini; ısı, ısı olaylarını ince­ler, termolojie de denir; elektrik ve magnetizma, elektrik ve özelliklerini; ses, ses ve sesle ilgili kanunları; ışık, optik gibi olayları inceler.

Yeni kurulan bölümlerinde ise: Jeofi­zik, astrofizik, fizikokimya, biyofizik, atom fiziği v.b. gibi bölümler vardır.

Fizik denel bir bilimdir. Olayların ince­lenmesinde olayları tam olarak gözleyebilmek için deneysel yollara başvurulur. Mo­lekül yapısını değiştirmeyen olaylara fizik­sel olaylar denir. Bu olayları tanımak her zaman kolay değildir. Mesela suyun buz haline delisinde molekül yapısının değişikliğe uğradığı sanılır. Oysa gerçekte bu olaylar fiziksel olaylardır. Çünkü buz hale gelen su da molekül yapısı değişmemiş, sadece dış görünüşü değişmiştir.

Fiziksel olayları düzenleyen kurallara, fiziksel kurallar adı verilir. Fiziksel kural, bir olayın sayı ile belirtilen çeşitli elemanla­rı arasında sağlanılan, olay tekrarlandıkça değişmeyen aynı neticeyi veren matematik­sel bir orantıdır. Fiziksel kuralları bilimsel açıdan inceleyip, bugünkü fiziğin temelini atan Galilei olmuştur.

Fizik nedir sorusuna kısa bir cevap olması açısından bilgi aktarmış olduk. Sınavlarda ve okul derslerine takviye olması için Fizik Özel Ders almak isteyen öğrenciler iletişime geçebilirsiniz.

TOP