FORGOT YOUR DETAILS?

GEOMETRİ ÖZEL DERS

Uzayı ve uzayda tasarlanabilen şekilleri ve cisimleri inceleyen matematik dalı.

Yunanca bir kelime olan geometri, kelime manası olarak yerin ölçülmesi demektir.

Geometri çok eski çağlardan beri vardı. Ancak geometri ismi, bu bilimin ilk sistematik hale gelmeye başladığı eski Yunanlılarda verilmiş olup, aksiyomatik bir ilim haline gelmesine rağmen, halen kullanılmaktadır. 

Geometriyle sırasıyla, Tales, Pisagor, Eflatun ilgilenmiştir. M.Ö. 3. yüzyılda Euclides’in yazdığı Elemanlar adlı kitap, geometrinin sistemli bir bilim haline gelmesine öncülük etmiştir. M.Ö. 330 yıllarında kurulan İskenderiye, Akdeniz bölgesinin en etkili kültür merkezi olma özelliğini uzun yıllar muhafaza etmiş ve burada geometri çok gelişmiştir.

Kısaca geometri’nin nedir sorusuna cevap vermiş olduk, sınavlara hazırlanan ve okul derslerine takviye olması açısından Geometri Özel Ders almak isteyen öğrenciler beklemeden iletişime geçebilirsiniz.

TOP