FORGOT YOUR DETAILS?

TÜRKÇE ÖZEL DERSİNİN ÖNEMİ

“Okumadan Geçmeyin!”

Üniversiteye giriş sınavlarının adında, içeriğinde, bu sınavların uygulamaya başlandığı ilk yıllardan bu yana, sürekli bir takım değişikliklere gidildi. Başlangıçta adı ÜSS olan sınav, sonra ÖSS-ÖYS şimdi de YGS ve LYS gibi adlarını aldı. Sınavlarla ilgili değişiklikten, soruları içeriği ve konu kapsamı bakımından en az etkilenen ders Türkçe’dir.

İki aşamalı sınav sisteminde ilk aşamadaki soruları, istediği üniversiteye girmek isteyen her öğrenci cevaplamak zorundadır. YGS olarak adlandırılan ilk sınavdaki Türkçe sorularını sınava katılan her öğrenci cevaplayacaktır.

Türkçeyi sevmeli ve iyi öğrenmelisiniz. Türkçeyi iyi bilmeden öteki derslerin sorularını da doğru anlayamazsınız. Türkçeyi iyi öğrenmek, okuduğunu anlamak ve sınavda başarılı olmak için “olmazsa olmaz şarttır.”

Ön yargılı olmazsanız, Türkçe Özel ders öğretmeniniz size Türkçeyi öğretecektir, bunda hiç endişeniz olmasın, yeter ki kendinize güvenin.

Türkçe Özel Ders Öğretmeni olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle öğrencinin konuları daha kolay kavramalarını sağlar. Öğrencinin hedefine ulaşmasında yardımcı olur.

Yeni eğitim anlayışındaki “yapılandırmacılık” “çoklu zekâ” ve “tam öğrenme” yaklaşımlarını kapsayacak şekilde YGS ve LYS ‘ye hazırlık daha farklı ve bilinçli bir sistemle çalıştırmayı gerektirmektedir. Türkçe özel ders öğretmeninin hazırladığı sorularda en çok dikkat ettiği nokta burasıdır.

Türkçe sorularının çözülebilmesi için konuyu bilmenin yeterli olmadığı artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Konuyu bilmenin yanı sıra, doğru ve hızlı düşünebilme, bilgiyi yorumlayabilme gibi etkenlerin de belirleyici önerme sahip olduğu açıktır.

Üniversite giriş sınavlarında, her bir soru için verilen sürenin yaklaşık bir dakika olduğu göz önüne alındığında, bu sınavlara hazırlanan öğrenciler için iyi bir Türkçe Özel Ders öğretmeninin ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. Sorunun okunması, çözüm yolunun düşünülmesi, gerekli yorumların yapılması ve bulunan doğru cevabın işaretlenmesi gibi işlemlerin bu kısa süre içinde yapılması zordur. Bu zorluğu aşmanın yolu, sınavlarda sorulma ihtimali yüksek olan soruların ve bunların benzerlerinin sınav öncesinde sıkça ve bolca çözülmesidir.

Türkçe Özel Ders öğretmeni soruları hazırlarken yeni lise müfredatı dikkatle inceler, sınırları tespit eder. Üniversite sınav soruları; konu ve konu dağılımı, soru tipleri ve öğrenciden istenen yaklaşım tarzlarını analiz eder. Bu tespit ve analizden sonra konuya ışık tutan değişik kaynakların desteği ve öğretmenlik birikimiyle bu sorular oluşturur.

Ünlü bir düşünür “Gerçek bilgi, yaparak ve deneyerek öğrenilen bilgidir.” Der. Türkçe özel ders öğretmeninizin hazırladığı sorular, sizi denemek amacıyla değil; bilgiyi oluşturmak ve kalıcı kılmak temellerine dayandırarak hazırlar. Unutmayınız ki, ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz varsa, çalışmaktan zevk almalısınız.

Üniversite sınavına hazırlanmak uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu süreç planlı, programlı yaşanırsa amacına ulaşır. Sınava hazırlanırken korku ve şüphelerinizi mümkün olduğunca bir kenara bırakıp stres kaynağınızı kontrol altına alarak “başarı”ya ulaşabilirsiniz. Kendisine bir hedef belirleyen insanın yapacağı ilk iş de sağa sola bakmadan bu hedefi gerçekleştirmek için en doğru yolu bulmaya çalışmaktır. Burada korku ve şüphe çalışmanın yolunu kesen engellerdir ve bunlar hiçbir şeyi başarıya yardım etmez; daima aşırı “stres”e ve bu da başarısızlığa neden olur. Eğer kendinizi sınav yolunda aşırı strese sokarsanız sınav yükü er ya da geç taşınmaz duruma gelir; yük artarak ağır gelmeye başlar. Yapmanız gereken, gerektiğinde soluklanıp dinlenmek ve daha sonra çalışmaya devam etmektir.

“Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın. Confucius “

Unutmamalısınız ki “Öğretmen kapıyı açar, içeriye kendin girersin.”Emeğinizin istediğiniz biçimde sonuçlanması dileğiyle…

29.12.2014

TOP