Skip links

Bakırköy Özel Matematik Ders

BAKIRKÖY ÖZEL MATEMATİK DERS

Bakırköy Özel Matematik Ders
Bakırköy Özel Matematik Ders

Bakırköy Özel Matematik Ders öğretmeni der ki: YKS = TYT + AYT Matematik Geometri sınavlarında üniversite için alacağınız puan sizin gelecekte yaşam biçiminizi belirleyecektir. Bu kadar önemli bir sınava hazırlanırken zamanınızı ve enerjinizi en etkin ve isabetli kullanmanız ve Bakırköy Özel Matematik Ders öğretmen seçiminizi oldukça dikkatli yapmak zorundasınız. Bakırköy Özel Matematik Ders öğretmeninin üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin bütün beklentilerini karşılayacak bilgi, tecrübeye ve beceriye sahip olmalıdır. Bu amaçla lise müfredatını ve geçmiş yıllardaki sınav sorularını büyük bir titizlikle, en güzel alternatifleri ile analiz etmiş olmalıdır.

Bakırköy Özel Matematik Ders Ataköy öğretmenine göre, yorum gücü ve öğreticiliği yüksek Matematik Geometri sorularını ön plana çıkararak en güncel soruları hazırlamalıdır. Matematik Geometri sorularını hazırlarken ve tasarlarken, soruların konu dağılımına, zorluk derecesine, sorulma sıklığına, müfredata uygunluğuna ve özgün olmasına dikkat etmelidir. Bakırköy Özel Matematik Ders öğretmeni soruları çözerken yöntemine dikkat etmelidir. YKS Matematik Geometri sorularını çözerken öğrencilerin en çok sevdiği ve anladığı yöntemleri kullanmalıdır. Öğrenciler akılda tutmaları için pratik bilgiler vermelidir.

  • YKS MATEMATİK GEOMETRİ SINAVLARINA ÇALIŞMAK İÇİN KARAR VERME

Konu üzerinde dikkatin toplanabilmesi için, gerekli karaların verilmiş olması gerekir.

-Hangi ders daha önceliklidir?

-Çalışılacak derslerde kullanılacak yöntemler nelerdir?

-Kullanılacak araç ve gereçler nelerdir?

Gibi soruların cevaplarını bulmadan çalışmaya başlamamak gerekir. Bu soruların cevapları çalışma sırasında aranmaya başlanırsa bu da kararsızlığa, dikkatin dağılmasına ve isteksizliğe neden olur.

  • MATEMATİK GEOMETRİ KONUSUNA MERAK DUYMA

Bir şey ancak merak edildiği oranda öğrenilebilir. Merak konuya karşı ilgi uyandırır. Bunun sonucunda dikkatin konu üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Matematik Geometri sorularını çözerken sevinçli olunmalı, hiç değilse sevilecek yönleri aranıp bulunmalıdır.

  • FİZİKSEL ÇEVRENİN DÜZENLENMESİ

YKS Matematik Geometri öğrenmek için en uygun fiziksel koşulların yaratılması dikkatin toplanabilmesi için bir gerekliliktir. Çalışma için uygun masa, sandalye, oda ısısı, ışık durumu, sessizlik gibi etkenler sağlanmalı divan, koltuk, yatak, yumuşak sandalye gibi araçların bulunduğu çalışma ortamlarından uzak durulmalıdır.

  • PLANLI VE SİSTEMLİ ÇALIŞMAYI BİLME

Planlı ve etkin çalışma dikkatin TYT Matematik Geometri konularına odaklanmasına yardımcı olan bir alışkanlıktır. Planlı çalışmada öğrenci kendini konuya daha çabuk verir. Dikkatin dağılmasını önleyerek çalışmada etkililik süresini artırır.

  • MATEMATİK GEOMETRİ ÇALIŞMADA ÇEŞİTLİLİK SAĞLAMA

Çalışma sırasında okuma, yazma, anlatma, uygulama, test çözme, test sorusu hazırlama gibi değişik öğrenme tekniklerine yer verilmelidir. Bunlardan en etkilisi başkasına konuyu anlatmaktır.

  • KENDİNE GÜVENME

Bakırköy Özel Matematik Ders Bahçeşehir öğretmenine göre, öğrencinin kendine güvenmesinin önemi hiçbir koşulda yadsınamaz. Özgüven eksikliği olan bir öğrencinin, kendisine güven duymasının en etkili yöntemi o işi kendisinin yapabileceğine kendisini inandırmasıdır. Kendine güven duygusu aynı zamanda güçlü bir irade kararlılığı gerekli kılar.

Bakırköy Özel Matematik Ders öğretmeniniz, sizleri ayakta tutmaya yetecek denli güzelliklerle dolu bir yaşam diler.

Cevat Karakayalı

10.04. 2018

 

 

Leave a comment