Skip links

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders

YKS GEOMETRİ MATEMATİK SINAVINI BAŞARMAK İÇİN KEŞFETMEK

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders Hocası diyor ki: TYT ve AYT Matematik Geometri sınavlarında başarı; akıl, bilim, tecrübe, tedbir ve düzenli çalışma ile kazanılır. Plansız bir yaşam, akıntıya boşuna kürek çekmek gibidir. Matematik & Geometri derslerindeki konularını öğrenmeyi şansa bırakmak, başarı değil, sonu hüsran ile biter. Matematik Özel Ders Beylikdüzü öğretmeninden,  Matematik & Geometri derslerini en iyi biçimde öğrendikten sonra “en büyük başarılar” öğrencilik yaşantısının güç koşulları içinden çıkıp, kendi geleceğini biçimlendiren, kendi yaşam yolunu açan öğrencilerin başarılarıdır.

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders Hocasına göre, Matematik & Geometri derslerinden başarıyı yakalamanın birçok faktörlerle ilintisi olduğu muhakkaktır. Önceden de bilindiği gibi ‘öğrenmek istemek’, Matematik & Geometri için başarmanın vazgeçilmez koşullarından birisidir. Başarının hazzını zirvede yaşamak için varmak istediğiniz hedefin geçekleşmesini çok istemelisiniz. Matematik & Geometri konularını öğrenmeyi istemeniz, önemli bir aşamadır. Ancak yetinmemeli; başarıyı yakalamak için kendinizi karşınıza çıkabilecek her türlü engele karşı hazır hale getirmelisiniz. Bilmelisiniz ki,  sizi hedefe götürecek yol üzerinde tehlikeli çukurlar da vardır. Balta girmemiş ormanlarda her an yolunuzu kaybedebilirsiniz. Aşılmamış dağlar da engeller olabilir. Yola çıkarken bilmelisiniz ki, “dikensiz gül bahçesi yoktur!”

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders hocasının da ifade ettiği gibi, “Dikensiz gül bahçesi olmaz” ama dikenlerden korunarak da güle ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, dikenlerden korunmanın yöntemlerini öğrenmesini bilmeniz gerekir. Dikenlerin batma ihtimalini en aza indirebilir ve gülü koparmadan koklayabilirsiniz. Tıpkı gül-diken ikileminde olduğu gibi ırmağı geçmek istiyorsanız, suyun sürükleme gücünü hesaba katmalısınız. Balta girmemiş ormanlardan geçmeniz gerekiyorsa vahşi hayvanlara karşı önleminizi almalısınız. Aşılması güç ve imkânsız sarp dağları aşacaksınız, nefesiniz ona göre ayarlamalısınız. Ama bunların karşınıza çıkacağını tahmin ederseniz, yola çıkmadan Beylikdüzü Matematik Özel Ders öğretmenini yanınıza alırsanız engelli yolda kayıp olmadan kolayca aşabileceğini bilmenizi isterim.

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders
Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders

Bütün bunların üstesinden gelebilmeniz için kendinizi çok iyi tanımalısınız. Tecrübeye de ihtiyaç olduğunu kulak arkası etmemek gerekir. Demek ki yapmanız gerekenler arasında kendi iç dinamiğinizi meydana çıkarabilmek vardır. Böylece kendinizi tanımak için de ilk adımı atmış olursunuz. Siz kimsiniz ve gelecekten ne istiyorsunuz? Siz net bir şekilde en iyi şekilde Matematik &  Geometri öğrenmek istediğinizi belirtirseniz olay bitmiştir. Yani, bir önceki cümledeki soruya vereceğiniz cevap, sizin yol haritanızı çizmeniz kolaylaştıracaktır.

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders hocası size Yunus Emre’nin, “İlim kendin bilmektir” şiirinin ilk dörtlüğünü hatırlamakta fayda görüyor. Ne de güzel söylemiş Yunus Emre!

       “İlim ilim bilmektir,

       İlim kendin bilmektir,

       Sen kendini bilmezsen,

      Ya nice okumaktır.”

Anadolu bölgesinin derin ve ince anlamlı büyük ozanı Yunus Emre gibi iyi şairin dikkat çektiği gibi insanın kendisini bilmesi, alacağı yol, varacağı hedef, atacağı adım açısından çok önemli olduğunu bilmenizi isterim. Öğrencinin kendisini Matematik Geometri derslerini yapabileceğine inanması ve keşfetmesi bir tanıma sürecidir.  Öğrencinin Matematik & Geometri dersleri ile ilgili olumlu ve olumsuz özelliklerini ortaya çıkarması, hangi konuları yapabileceğini belirlemesi çok önemli bir davranış olacağını düşünüyorum. Yemek yeme alışkanlıklarından boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarına kadar her düşüncesini ortaya koyması, hedeflerine adım adım yaklaşma sürecini doğrudan etkiler. Mevlana’nın da belirttiği gibi, “Kitaplardan önce kendinizi okumaya çalışın.”

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders hocasına göre, öğrenciler toplumsal bir varlıktır. Bir toplumun içinde yaşar. Bu nedenle kurulu düzenine ilişkin sorular sormaya başladığında ilk tepkiyi çevresinden alır. Her öğrenci çevresinin gösterdiği tepkiden etkilenir. Bu tepki olumlu olabileceği gibi olumsuz da etkilenebilir. Öğrenci, Matematik Geometri ile ilgili yeni kavramlar öğrenmek, yeni adımlar atmak, yani kendisine dair iç sorularını yüksek sesle dile getirmek istediğinde, arkadaşlarının tuhaf karşılaşmasına hazırlıklı olmalıdır. Çoğunlukla da kendisini, konumunu, işini değiştirmek isteyen insan tuhaf karşılanır. İbn-i Sina’nın, “ Kendisinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.” Sözü bu sebeple çok anlamlıdır.

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders hocası için, Matematik & Geometri derslerini başarmak için yola çıkan bir öğrencinin kulağını olumsuz dış etkilere karşı kapalı tutması gerekir. Kulağı dış etkenlere kapamak, yürümekte olduğu yoldan kendisini alıkoyacak olumsuz tavır ve davranışları bertaraf etmeninin en önemli adımlarından birisidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun, Matematik & Geometri derslerini başarıp başaramayacağınıza ilişkin kendinize olan inancınızdır. İnançlarınız, hedeflediğiniz sonucu olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Başka bir deyişle, başaracağınıza inanmıyorsanız başarmanız imkânsız hale gelir. O halde Matematik Geometri derslerini başaracağınıza inanmalısınız! Öğrencinin kendisini keşfetmesi bu yüzden önemlidir diye düşünüyorum. Öğrencinin kendi yeteneğini, matematik Geometri potansiyelini keşfetmesi, dış etkenlerin yarattığı olumsuzlukları aşamasını da kolaylaştırır.

Aşılması zor toplumsal psikolojik engel olarak adlandırabileceğimiz olumsuz dış etkilere kulağımızı tıkayabilmemiz, kendimize inanmamızla mümkün olur. Karşımıza çıkan bu engeller, kendimize olan inancımıza ilişkin sizi tereddüde zorlayan zihinsel engellerle birleştiğinde başarmamız neredeyse imkânsız hale gelebilir. Önüne YKS Matematik Geometri sınavlarında tam puan yapacağım diye hedef koyan bir öğrencinin, yalnızca bu nedenle kendisini keşfetmesi; kendine has özellikleri kendi bilincinde açığa çıkarması gerekir. Başkasının size sorabileceği herhangi bir soru karşısında şaşırmamak, telaşa düşmemek paniklememek için kendinizi tanımalısınız.

Kendinizi tanırsanız, hedefe varma sürecinde yolunuzdan ayrılmak istemeyen, her engelde omzunuzun üzerinden başını uzatan güvensizliğin, sizi istemediğiniz yöne sürüklenmesine izin vermemiş olursunuz. Kendinizi tanırsanız, neye inanıp neye inanmayacağınızı da iyi bilirsiniz.

Öğrencinin kendisini keşfetmesi kadar önemli diğer bir keşif ise, hedefine ulaşmasını kolaylaştıracak etmenler yani, bilgi ve tecrübedir. Sizi hedefinize yakınlaştıracak bilgiyi de yolculuğunuza ışık tutacak Matematik Geometri Özel Ders Beylikdüzü öğretmeninizden almayı keşfedebilirsiniz.

Keşfetme isteğiniz varsa başarının anahtarı da dâhil her şeyi keşfedebilirsiniz. Keşif hareket etmenizi gerektirir. Hiç kuşkusuz çıkmış olduğunuz keşif yolculuğunda çok çeşitli maceralarla karşılaşabilirsiniz; ancak unutmamanız gereken en temel ipucu şudur: Keşif bir macera değildir. Dolayısıyla aradığınız şeyi bulmak için gözü kapalı yollara düşmemelisiniz. “Kervan yolda düzelir.” Sözü, başarmak için keşfetmek, keşfetmek için de hareket etmek gerektiğine inananlara yol gösterecek bir söz değildir. Yolda düzelecek kervan, ancak başlangıç programı yapılmış bir düzeneğin parçası olabilir.

Bu nedenle başarıya ulaşmanızı sağlayacak keşif yolculuğunuza çıkmadan önce mutlaka uymanız gereken olmazsa olmaz kurallara uymalısınız.

Bu kuralları şu biçimde sunabiliriz:

Hedefinizi doğru saptamalısınız. Ne istediğinizi biliyorsanız onu elde emdeniz daha kolay olacaktır. Bu duruma çok sayıda örnek verilebilir.

Matematik Geometri derslerine planlı ve disiplinli çalışmalısınız. Bir planınız varsa hedefinize doğru yol alırken, neyi nasıl ve ne zaman yapacağınızı bilme olanağımız olacaktır. Kendinizi Matematik Geometri konularını çalışmada ancak böyle disiplinice edebilirsiniz. Hedefinize odaklanmanız da sahip olduğunuz yol haritanızda, Matematik Geometri Özel Ders Beylikdüzü öğretmeninizle beraber tadilat yapılması gerektiğini fark etmenizde gerçekleştirebilirsiniz.

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders hocasına göre, Matematik & Geometri derslerindeki her konuyu öğrenmek için kendinize bir zaman dilimi koymalısınız. Hayatın bir macera filmi olmadığını unutmayın. Kendinizi rüzgârın yerine kaptıran yaprak olmaktan kurtarmalısınız. Başarmak için önünüze koyduğunuz hedefe ulaşmak için bir zaman çizelgesine sahip olmalısınız. Çizelgeniz, geciktiğiniz de sizi yaptığınız takvime uymanız gerektiği konusunda önemli bir uyarıcı rolü üstleneceğini unutmamanızı tavsiye ederim. Benjamin Franklin’in söylediği gibi, “Kendinizi seviyorsanız, zamanı boşa geçirmeyin. Çünkü zaman hayatın kendisidir.”

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders hocası, “hayat, bildiğiniz gibi ne ile karşılaşacağınızı bilmediğiniz bir keşif yolculuğudur.” Der. Bu yolculuğun, sessiz, sakin, problemsiz olduğunu; ne istersek onu bize altı tepsi üstünde sunan bir süreç olduğunu düşünmek en büyük yanılgılardan birisidir. Hayat yolculuğu tıpkı Matematik & Geometri problemleri gibi, dolambaçlı ve karmaşık bir yolculuktur. Bu yolculuğun yeterince rahat ve istenildiği gibi geçebilmesi için, sizin ona verdiğiniz değerle kesinlikle doğru orantılıdır.

Beylikdüzü Özel Geometri Matematik Ders Hocası için, öğrencilik hayatınıza değer vermek; Matematik & Geometri derslerini çalışmak; onu anlamlı kılabilmek, onu bilgi ve tecrübe ile donatmakla ters orantılı değildir. Matematik Geometri bilgileri dediğimiz şey, çoğu zaman aşılması zor dağların arkasındadır. Ona ulaşmak, zahmetli ve meşakkatli bir süreçtir. Önemli olan ulaşma isteğinizin düzeyidir. Bu düzey sizi harekete geçirecek kadar yoğunsa harekete geçmekte tereddüt etmeyin. Beylikdüzü Matematik Özel Ders hocası bu aşılamaz denilen engeli aşmanızı talep eder.

Sonuç olarak hangi zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın; hedeflediğiniz Matematik Geometri derslerini öğrenme arzunuza ulaşmak için karalı olmalısınız.

Matematik Özel Ders Beylikdüzü hocası sizlere, öğrencilik yolculuğunuzda YKS Matematik & Geometri sınavları ile ilgili hiçbir sorun olamamasını diler.

Karakayalı, Cevat

Math Cevat Tutor

27.05.2020

Leave a comment