Skip links

En İyi Matematik Özel Ders Başakşehir

En İyi Matematik Özel Ders Başakşehir

YKS MATEMATİK SINAVINA HAZIRLANIRKEN KENDİNİZİ NASIL

MOTİVE EDEBİLİRSİNİZ?

En İyi Matematik Özel Ders Başakşehir
En İyi Matematik Özel Ders Başakşehir

En İyi Matematik Özel Ders Başakşehir öğretmeni diyor ki: Matematik için iç motive olan öğrenciler motorlu gemilere benzer. İstediği zaman motive olmak o öğrencinin kendi elindedir. Dıştan motive olanlar ise yelkenli gemiler gibidir. Moral ve motivasyon seviyeleri kendilerine bağlı değildir. İlerlemeleri rüzgara bağlıdır. Öğrencilerin içten motive olanları Matematik dersinden daha çok başarılı olurlar. YKS = TYT+ AYT Matematik sınavına hazırlanan öğrencilerin en önemli sorunlarından biri de, Matematik dersine ‘motive’ olamamalarıdır. YKS Matematik sınavında başarılı olmaları için bu dersi sevmeleri ve ders çalışmayı istemeleri gerekir. Fakat genellikle ‘yapmak istedikleri’ bunun tersine şeylerdir. Bu noktada motivasyon sorunu başlar. “Bir ilaç olsa, içtiğinizde canımız şiddetli bir biçimde ders çalışmayı istese, o ilaçtan kullanır mıydınız?” diye sorulduğunda, hemen hemen her öğrencinin evet diyeceğinden hiç şüphem yoktur. Buradan sunu anlıyoruz ki, birçok öğrenci, ders çalışmayı “istemeyi istiyor” ama nasıl harekete geçeceğini, ders çalışma isteğini nasıl kamçılayacağını bilmiyor.

En İyi Matematik Özel Ders Başakşehir öğretmenine göre, motivasyon bilim dünyasında ‘ Bir şeyi yani, Matematik çalışma isteği’ başlatma diye tanımlanmaktadır. Başakşehir Matematik Özel Ders öğretmeninin dünyasında motivasyon, ‘Öğrencilerde Matematik problemi çözme isteği oluşturmak’  anlamı taşımaktadır. Başarılı olmak isteyen bir öğrencinin “yapması gereken” etkin ve verimli ders çalışmasıdır. Bu yapması gerekeni, kendisine iki biçimde yaptırabilir:

  • İç disiplin ile kendini zorlayarak ders çalışabilir.

  • İçten gelen motivasyon ile, önce o dersleri çalışma isteği oluşturup, sonra da bu istekle ders çalışabilir.

En İyi Matematik Özel Ders Başakşehir öğretmenine göre, öğrencilerin Matematik için yapabileceklerinin limitini yetenekleri, yaptıklarını limitini ise motivasyon seviyeleri belirler. Kendinizi ve başkalarını motive edebilme becerisi bu nedenle çok önemlidir. Motivasyon Matematik öğrenirken elimizden gelenin en iyisini yapmanızı sağlar.

En İyi Matematik Özel Ders Başakşehir öğretmeni için, Anlık Motivasyon seviyesi  öğrencilerin o zaman dilimindeki hisleri ile ilgilidir. Anlık motivasyon, kabiliyetimizi kullanma düzeyimizi belirlediği gibi, seçim yapmanızı sağlar. Karar verme davranışlarımızı belirgin bir biçimde etkiler. Öğrencilik yaşantınızda başarı ve başarısızlığımız, anlık motivasyonumuzu kontrol altına alabilme yeteneğimize bağlıdır. AYT Matematik sınav esnasındaki motivasyon seviyesi, sınav başarısını etkiler. Öğrenciler istese kendi içindeki motivasyonun mekanizmasını tanımak ve anlamak suretiyle kontrol edebilir. TYT Matematik ile ilgili kesintisiz motivasyonla ilgili en önemli iki nokta yoğunluk ve sürekliliktir. Yoğun motivasyon, performansı ve çalışma isteğini yükselterek başarılı olma süresini kısaltır. Motivasyonda süreklilik sağlamak ise, başarının kalıcılığını artırır.

En İyi Matematik Özel Ders Başakşehir öğretmeni sizlere, aydınlık bir bakış açısına sahip olmana yetecek denli güneş diler.

Karakayalı, Cevat

26.06.2019

Math Cevat Tutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment