Skip links

Matematik Özel Ders Beylikdüzü Hocası

Matematik Özel Ders Beylikdüzü Hocası

MAZERETLERİNDEN KURTUL Kİ MATEMATİK GEOMETRİ DERSİNDE ZİRVE YAP!

Matematik Özel Ders Beylikdüzü Hocası
Matematik Özel Ders Beylikdüzü Hocası

Matematik Özel Ders Beylikdüzü Hocası diyor ki: YKS Matematik sınavlarından başarılı olabilmen için mazeretlerinden kurtulman gereklidir. Birçok öğrencinin YKS Matematik Geometri sınavlarına girmeden başarısız olma sebepleri önceden bellidir. Bazı öğrencinin Beylikdüzü Matematik Özel Ders öğretmenini görmeden ve hiç Matematik dersi işlemeden ve Matematik derslerinden zayıf not almalarının nedeni bellidir. İşte bu öğrencilere “Mazeret Uzmanı Öğrenci” adını alır. Matematik dersinde gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenmektir. Karşınıza çıkacak her engel, yeni yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır. Mazeret uzmanı öğrenciler, Matematik dersini hiç çalışmazlar çünkü çalışmamalarının nedeni bellidir. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar bir türlü olmayacağına inanırlar. Bu tip öğrenciler, YKS Matematik Geometri deneme sınavında Matematik  sorularına hiç bakmazlar ya da  çözmeye cesaret edemezler çünkü nedeni bellidir.

Matematik Özel Ders Beylikdüzü Hocası için, mazeret uzmanı öğrenciler aksiyomları, teoremleri ve formülleri anlamazlar çünkü anlasalar da Matematik Geometri problemlerine uygulayamazlar. Mazeret uzmanı öğrenciler, okul hayatı bitince de “Keşke” kelimesini çok kullanırlar. “Keşke Matematik dersine daha çok çalışsaydım.”, “Keşke daha fazla test çözseydi.”, “Keşke daha etkin ve verimli Matematik dersini çalışsaydım” … Keşkeler böyle devam eder, gider.

Matematik Özel Ders Beylikdüzü Hocası için YKS Matematik deneme sınavlarını süreli yapmak çok önemlidir. Yapılan deneme sınavları hem taktik, hem de teknik ve hem de psikolojik anlamda geçek bir arenada yapılan provadır. Yaptığınız her deneme ciddiyetle incelenmelidir. Eksiklikleriniz giderilmelidir. Günde en az üç deneme yaparsanız. Geçekten sınavdaymış gibi davranmalısınız. Gerçek sınavda testleri hangi sırada çözmek istiyorsanız, denemelerde de aynı hareket davranışını sergilemelisiniz. Bunun için de en iyi olduğunuz ders için testle sınava başlanmalıdır. En çok zorladığınız testler sona bırakılmalıdır. Asla unutmayın ve aklınızdan çıkarmayınız ki, çıkmış sorular sınavın kesin aynasıdır. Denemeleri iyi yorumlamayı gözden çıkarmamalısınız. Yapacağınız her deneme sınavının sonunda çok iyi durum değerlendirmesi yapmanız sizin için iyi olur. Bunun sonucunda konu eksiklikleri belirlenme imkânını bulmuş olursunuz. Mümkünse deneme sınavları genel olarak değil, konu konu analiz edilmeye çalışılmalıdır. Her denemeden sonra bütün testlerdeki yaptığınız yanlış, doğru ve boş soruları görebileceğiniz bir tabloda değerlendirmelisiniz.

Matematik Özel Ders Beylikdüzü Hocası sizlere, “İlkokuldan Üniversiteye” giden bu zorlu yolda sizlere başarılar dilerken “ Matematik Çözen kaleminiz güçlü ve zihninizin açık olmasını” diler.

Karakayalı, Cevat

Math Cevat Tutor

31.12.20019

Leave a comment