Skip links

MATEMATİK ÖZEL DERS

                                     MATEMATİK ÖZEL DERS BEYLİKDÜZÜ

YKS = TYT + AYT

Matematik Geometri için başarı merdivenine tırmanmak için, Matematik Özel Ders Beylikdüzü  Öğretmeniniz ile başarısızlık merdivenlerini aşmalısınız. Bu basamakları aşmadan hedefinize ulaşmanız imkânsızdır. Matematik dersinden başarıya ulaşan her öğrenci mutlaka başarısızlık iskelesine uğramıştır.

MATEMATİK DERSLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

düz anlatım,

• tanımlar yardımıyla,

• buluş yoluyla,

• senaryo ile,

• analizle,

• gösterip yaptırma ile,

• kurallar yardımıyla,

• deneysel etkinliklerle,

• oyunlarla öğretim’dir.

Matematik için Geometri Özel Ders öğretmenine göre,  bu yöntemlerin her birinin belli üstünlükleri ve sınırlılıkları vardır. Onun için yöntem seçiminde dikkatli olmak gerekir. Bu yöntem türleri birbirinin alternatifi olmayıp, her birinin uygun düştüğü durumlar farklıdır. Bazen aynı duruma birden fazla yöntem uygun düşebilir. Böyle durumlarda öğretmen, öğrenme ortamını ve öğrencilerini tanıyan biri olarak bir tercih yapabilmelidir. Kullanılacak yöntemden beklenen, çocukların matematiğe karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yol açması, öğrenci katılımına olabildiğince yol vermesi ve başarıyı artırmaya katkıda bulunmasıdır.

Matematik Derslerini İşlemede Kullanılan Yöntemler

 Matematik için Düz anlatım Yöntemi

Öğretmen veya öğrencilerin birinin konu ile ilgili bilgiyi diğerlerine anlatması şeklinde işleyen, öğretmen merkezli bir yöntemdir. Öğrenciler dinleyici konumdadır ve pasiftir. her derste olduğu gibi matematik derslerinde de bu yönteme başvurmanın zorunlu olduğu durumlar vardır. Konuya dikkat çekme, ders sonunda konuyu toparlama ve özetleme ancak düz anlatım ile olur. Bunlar ve benzeri durumların dışında kullanılması pek önerilmez, daha çok diğer yöntemlerin (buluş yolu vs.) tamamlayıcısı olarak kullanılması önerilir.

Matematik Özel Ders
Matematik Özel Ders

Düz anlatıma başvurulurken,

• Anlatıma araç-gereçten yararlanarak ilgi toplamaya,

• Anlatımın öğrencilerin soru sormasına fırsat verecek şekilde düzenlenmesine,

• Öğrencilerin anlayacağı bir dilin kullanılması ve cümlelerin kısa olmasına,

• Devamlı anlatma süresinin 10 dakikayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

Alışı bilgisi olarak adlandırılan bilgilerin (sözgelimi bir üçgende köşelerin A, B,C ile gösterildiğinin, bir denklemde x, y’nin bilinmeyenleri, a, b, c’nin katsayıları gösterdiği, bir koordinat sisteminde yatay ve düşey eksenlerin çizimi, işaretlenmesi, yönlendirilmesi vs.) düzanlatım ile aktarılması gerekir.

Matematik ile ilgili Tanımlar Yardımıyla Öğretim

Tanımlar, matematiğin kuruluşunda yer alan ve her konuda çokça rastlanan bir bilgi türüdür. Örneğin, “bir rasyonel sayıyı gösteren kesirlerden paydası 10 veya 10’un kuvvetlerinden biri olan kesirlere ondalık kesir denir”, “bilinmeyen içeren ve bu bilinmeyenlerin alabileceği her değer için sağlanan eşitliklere özdeşlik denir” birer tanım bilgisidir. Bunlardan birincisi ondalık kesir, diğeri özdeşlik kavramlarının tanımlarıdır. Tanımlar yardımı ile öğretimde, kazandırılacak olan kavramın tanımı, bu tanıma uyan ve uymayan örneklerle birlikte verilir.

Beylikdüzü Matematik Özel Ders Hocası sizlere,YKS Matematik sınavlarından başarılar diler.

Cevat Karakayalı

Math Cevat Tutor

03.08.2014

Leave a comment

  1. Matematik ile ilgili yazılarınızı takıp edıyorum hocam ogluma verdıgınız bilgi tecrubesi cok işe yaradı bu sene ÖSS sınavına girecek ögrencilerinize şimdiden basarılar dılerım.