Skip links

MATEMATİK ÖZEL DERSİ

MATEMATİK ÖZEL DERSİ ÖĞRETMENİ İLE DOĞRU ADIMLAR

Matematik Geometri Özel Dersi konusunda öğrencinin başarılı olabilmesi için gerekli tüm çalışma planını öğrencinin anlama kapasitesine uygun bir şekilde düzenleyip başarılı olabilmesi için gerekli olan tüm çalışma planını hazırlamaktayız. Veliler çocuklarınızın yetersiz oldukları matematik – geometri derslerinden takviye alarak hem okul derslerine hemde sınavlara iyi bir şekilde hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

Matematik Geometri sınava hazırlıkta yapılması gereken en temel unsur nedir desem, vereceğiniz cevap bellidir “ÇALIŞMAK!” Haksız da sayılmazsınız. Fakat sadece çalışmak yetmez. Düzenli  çalışmak, hedef belirlemek ve en önemlisi belki de gireceğiniz  sınavını iyi tanımak diye düşünüyorum.

Matematik Özel Dersi
MATEMATİK ÖZEL DERS

Öğrencilerin birçoğu hata yapma korkusuyla Matematik etkinliklerinden uzak durmakta   ve başarısız olmaktadır. Matematik korkusu ve kaygısı üzerine yapılmış araştırmalar öğrencilerin matematikle ilgili yaşantıları arttıkça, matematiğe karşı olumlu tutumlarında azalmalar gözlendiğini ortaya koymuştur. Öğrencinin matematiğe karşı tutumunda, öğretmenin rolü büyüktür. Bu nedenle öğretmen, öğrencilerin    matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak önlemler almalıdır.

     Önerilen bazı önlemler şunlardır:

    • İlkokulun ilk yıllarından itibaren öğrenciler gelişmişlik düzeylerine uygunmatematik etkinliklerle karşı karşıya getirilmeli, onların kapasitelerini zorlayacak etkinliklerden kaçınılmalıdır.

    • Matematik derslerinde uzun ve can sıkıcı ödevlerden kaçınılmalı, alışılmış rutin alıştırmaların yanısıra öğrencilerin ölçme yapmalarını gerektiren, onları araştırmalara yönelten ödevler de verilmelidir.

   • İşlem kavramları ve bu işlemlerin teknikleri öğretilirken ezberleme yerine bunların anlamları üzerinde durulmalı, işlemlerin tekniklerini açıklayıcı ders materyali, kavram ve algoritmalar pekişinceye kadar öğrencilerin görebilecekleri mekanlarda bulundurulmalıdır.

  • Öğretmen, matematikte aynı sonuca ulaşan yöntemlerin çokluğunu sezdirmeli ve öğrencilerin bulduğu farklı çözümleri önemsemelidir.

  • Çocuklar gerek işlem ve çizim yaparken, gerek problem çözerken yeterli zaman kullanabilmeli, yetiştirememe kaygısı içinde bırakılmamalıdırlar. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve işlem yapma sırasında düştükleri hatalar hoşgörü ile karşılanmalı, bu hataları giderici, onarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapılmalıdır.

  • Matematiğin eğlendirici, dinlendirici yanı öğrencilere tanıtılmalı, matematik   öğretiminde oyunlaştırılmış etkinliklere yer verilmelidir.

  • Matematik Özel Dersi ile etkinlikler sırasında öğrencilerin kendi düşüncelerini açıklamaları  için fırsatlar verilmeli, başarılı öğrencilerin hızlı çözümlerinin, yavaş olan öğrencileri bloke etmesi önlenmelidir.

 

Daha fazla bilgi almak için iletişim sekmesinden bilgi alabilirsiniz.

Hepinize gireceğiniz sınavda başarılar dilerim.

Cevat Karakayalı

31.10.2014

Leave a comment