Skip links

Matematik YGS-LYS Özel Ders

MATEMATİK

YKS = TYT + AYT

İÇİN ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME STİLİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Matematik YGS-LYS Geometri çalışarak öğrendiğinde her şey değişir; sen de değiştiğin için gelecekte istediğin ve sevdiğin mesleği seçme hakkına sahip olursun. Geleceğini kontrol altına alabilirsin. Öğrencilik yaşantınızda daha mutlu ve huzurlu bir biçimde yön verebilirsiniz. Matematik TYT Geometri çalışarak öğrendiğinizde kendinize verebileceğiniz en güzel hediye olduğunu biliyor musunuz? Matematik YKS Geometri Özel Ders Bahçeşehir  öğretmeniniz ile öğrencilik hayatınızdan beklentilerinizin ne olduğunu beraber belirler ve detaylı bir yol haritası çizebilirsiniz.

Matematik Geometri
Matematik YGS-LYS Özel Ders

Eğer geleceğinizde kalıcı Matematik Geometri öğrenmek için kalıcı bir değişim arzu ederseniz, www.mathcevathoca.com   veya www.cevathoca.net   sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Niçin bazı çocuklar daha fazla hareket ederken, bazıları daha az hareketle huzur buluyor hiç düşündünüz mü? Neden bazı öğrenciler Matematik AYT Geometri ödevlerini itina ile yapıp verirken, bazıları kargacık burgacık yazılmış, kirli ve kırışık bir kâğıdı ödev olarak getirir? Neden bazıları Matematik Geometri derslerini dağınık bir masada çalışmazlar da bazı öğrenciler bu dağınık masadan hiç rahatsızlık duymazlar. Nedir bizi birbirimizden bu kadar farklı yapan? Çünkü her birey farklıdır ve bireylerin öğrenmeye yönelik özellikleri de farklıdır.

Birbirimizi ayıran bu fark; öğrencilik yaşamımızın her alanında ve her boyutunda davranışımızı etkileyen, doğuştan getirdiğimiz ve karakteristik özelliğimiz olan öğrenme sitilimizdir.

Sözün özü, Matematik Geometri öğrenme sürecindeki tercihlerin tümüdür. Başka bir deyişle “ Her bir öğrencinin yeni ve zor bir Matematik Geometri kavramlarını ve bilgilerini öğrenmeye hazırlanırken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü kurallar ve yöntemler kullanmasıdır.”

Matematik Geometri öğrenme stilleri, öğrencinin öğrenme sürecindeki tercihlerini gösterir. Öğrencinin  Geometri aksiyomları ve teoremleri en iyi öğrendiği yoldur. Matematik Geometri öğrenme sitilleri ve cinsiyet, zeka düzeyi, kişilik özellikleri arasında anlamalı bir bağ yoktur. Bu durumun tek ilacı istek, hedeflerine ulaşma ve hırstır. Bir öğrencide birden fazla öğrenme sitili olabilir ancak yoğun olan baskın olan bir tanesi doğuştan gelir ancak daha sonra, öğrencinin akademik yaşantısı, mesleği, çevresel faktörler ile üç temel öğrenme sitili vardır.

 1. GÖRSEL

 2. İŞİTSEL

 3. KİNESTETİK

GÖRSELLER

Doğal olduğu yerler; iyi giyinir, ayrıntıları hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimleri unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar, zihinsel görsel (imgeler) yaratır.

 • Matematik Geometri problem çözme yolları

Matematik Geometri teoremleri okur, problemleri listeler, düşünceleri düzenlerken grafiksel malzemeleri kullanır. Akış kartları kullanır, kağıt üzerinde grafiksel çalışmalar görür ve akılda canlandırır.

Değerlendirme ve test etme ihtiyacı, Görsel-yazılı testler, araştırma raporları, yazılı raporlar, grafiksel gösterimlerden yararlanır. Yazılı sınavlarda çok başarılıdır.

 • En iyi Matematik Geometri öğrenme yolları

Matematik YGS-LYS Geometri sorularını yazarak çözme, liste yaparak, öğrenilecek bilgileri not alarak okuma, bir gösteriyi izleyerek öğrenir. Matematik Geometri kitaplarından video filmlerinden ve basılı materyallerden yararlanır.

 • Okuma ve çalışma özellikleri

Eğlenmek ve dinlenmek için okur, uzun süre çalışamaz, çalışma sırasında sessiz ortam ister, hızlı okur, kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlar. Özel yaşamlarında genellikle düzenli olurlar. Karışıklıktan ve dağınıklıklardan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışmazlar. Önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem silgi vb. gibi öğrenme araçları için masada kendilerine göre yer beğenirler ve bu yerlerde tutarlar. Çantaları, dolapları her zaman düzenlidir.

 • Okuldaki Güçlükler

Ne yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanırlar. Gürültülü ve hareketli çevrede çalışamazlar. Ses akort edemezler. Görsel resim ve malzemem olmadan Matematik Geometri Özel Ders öğretmenini dinleyemez, öğretmenin görüntüsü ile ilgilenir. Sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez. Konsantrasyonu bozan florasan ışığı altında çalışmaktan verim alamaz.

 • Görsel Öğrenci Çalışırken

Matematik Geometri dersinin tam olarak anlaşılması için görsel malzemelerle mutlaka desteklenmesi gerekir. Coğrafya dersinde ise harita, poster, şema grafik gibi görsel araçlardan kolay etkilenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek kolaylıkla hatırlamaya çalışırlar.

 •  Geometri dersini dinlerken mutlaka not almalı.
 •  Geometri sorularını yazarken mutlaka renkli kalem kullanmalı,
 • Önemli noktalarının altı mutlaka fosforlu kalemle çizilmelidir.
 • Anahtar sözcük kartları hazırlanmalı. Bu kartlara kısa notlar alınmalı.
 • Renkli kartlara kısa notlar alınmalı
 • Video ve bilgisayar programlarından
 • Görsel yap-bozlardan, poster, grafik ve şemalardan yararlanmalıdır.
 • Anahtar noktalar içi kartlar hazırlayıp bu kartlara Matematik Geometri teoremleri yazılmalı ve Geometri şekilleri çizilmeli,
 • Geometri kitaplarının kenarlarına bir bakışta hatırlanacak semboller ve üçgen, dörtgen vb. çizilmelidir

TYT Matematik çalışarak geleceğinizi kontrol altına almanız dileğiyle…

Cevat Karakayalı

27.11.2016

 

Leave a comment