Skip links

MATEMATİK GEOMETRİ ÖZEL DERS

MATEMATİK GEOMETRİ ÖZEL DERS

Matematik Geometri için Evinize Gelen hizmet…

Matematik Geometri derslerinden öğrencilerin başarılı olabilmeleri için, okulda gördükleri konuları ve çözdükleri Matematik Geometri sorularını, akşam eve geldiklerinde mutlaka tekrar etmeleri gerekmektedir. Tekrar Matematik Geometri derslerinin olmazsa olmazıdır. Buna rağmen yapamazlarsa mutlaka TYT Matematik Geometri Özel Ders öğretmeninden destek almaları gerekmektedir. Böylece etkin ve disiplinli bir çalışma ile YGS Matematik Geometri derslerinden başarıya ulaşacaklardır.Hızla gelişen ülkemizde bir orta öğretim okulunu bitiren her öğrencinin en büyük hayali ve özlemi gönlündeki bir üniversiteye girebilmektir. 

Matematik Özel Ders
Matematik Özel Ders

Geçen 40 yıl boyunca sınav sisteminde defalarca değişiklik yapıldı. Ancak sistemin değişmesi ve sınavsız geçiş uygulamaları da bu birikimi eritmede çözüm olmadı, olmazdı. Aynı durum son yapılan değişiklikler için de geçerlidir. Seçilecek öğrenci sayısı değil seçme yöntemleridir. Zira üniversitelerin kontenjan sayıları sınırlıdır.

Son 10 yılın istatistikleri incelendiğinde yerleştirilen öğrenci yüzdesinde önemli artışlar olmasına rağmen adayların 4 – 6 yıllık lisans üniversitelerine girebilme şansının vakıf üniversiteleri ve yurt dışı  dahil %20 civarında olduğu görülecektir. Bu oranın içindeki bazı üniversiteler de hiç tercih edilmemekte ve kontenjanları boş kalmaktadır. Bütün öğrencilere yetecek kadar kontenjan olduğunu varsaysak bile bu kez belirli üniversitelere yerleşme konusundaki taleplerin gerçekleşmesi zorlaşacaktır.

Bu yüzden, size düşen en büyük görev Atakent geometri özel ders öğretmeninizle, bu sınav sistemini iyi tanımak , etkili ve düzenli bir çalışma programı ortaya koyarak ilk sıralarda yerinizi almaktır.

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVININ TEMEL İLKELERİ

  • Üniversiteye giriş sınavı iki aşamadan oluşuyor.
  • Birinci aşama sınavı TYT Haziran ayının  pazar gününde, ikinci aşama sınavı YKS haziran ayında uygulanmaktadır.
  • YGSLYS puanları 100 – 500 aralığında hesaplanmaktadır.
  • Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı AOBP uygulanması yerine Orta Öğrenim Başarı Puanı (OBP) kullanılmaktadır.
  • Öğrencilerin lise notları 100 üzerinden değerlendirilecek, En Yüksek OPB 500, en düşük OBP 250 olacaktır.
  • Öğrencilerin diploma notu 5 ile çarpılarak OBP elde edilecektir.
  • Adayın OBP notu 0,12 katsayısı ile çarpılarak bulunan sayı sınavda aldığı puana eklenecek ve yerleştirmede kullanılacak puan olarak karşımıza çıkacaktır.
  • Liselere, alan ve kollara göre farklı katsayı uygulanmayacaktır. Meslek liseleri dahil bütün öğrencilerin OBP puanı 0,12 ile çarpılacaktır. Sadece bazı meslek liselerindeki meslek puan uygulaması devam etmektedir.

Matematik Özel Ders Atakent hocası sizlere başarınızın sürekli olması diler.

Cevat Karakayalı

Math Cevat Tutor

26.09.2014

Leave a comment