Skip links

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocasına göre, YKS Matematik & Geometri sorularını çözmenin en etkili yolu: “Düşünmek- planlamak-denemek-yapmak-tekrar yapmak- yenisini yapmak-yapamaya devam etmek” sonunda başarı kendiliğinden gelir. Gün içinde yaptığın her şeyi tüm detayları ile yaz. Boş kalan zamanlara bir sayısal bir sözel olmak üzere, POMODORO TEKNİĞİNE göre, süreli olarak yerleştir. Önemsiz işleri, telefonla ilgilenme gibi zamanın çok çalan şeyleri kırmızı kalemle yuvarlak içine al. Bu işlerin ya süresini kısalt ya da tamamen kaldır. Yaptığın programda boşalan bu alanlara farklı etkinliklerle konu çalışması yerleştir. Matematik Geometri konularını çalışırken neler yapacağını, hangi teknikleri uygulayacağını belirt. Tekrar zamanlarını daima önceden belirle. Uyku öncesini ve sonrasını daima değerledir.

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders hocasının size tavsiyeleri var: TYT-AYT Matematik & Geometri sorularını çözmenin başarını zamana bırakmamalısın. Zaman hırsızlarına zamanını asla çaldırmamalısın. Zamanını kesinlikle iyi planlamalısın. Uyabileceğin bir etkin ders çalışma programı yapmalısın. Yaptığın programa mutlaka uymalısın. Düzenli olarak tekrar etmelisin. 12 dakika ara vererek çalışmalısın. Hedeflerine bağlı kalmayı asla unutmamalısın. Aynı cinsten dersleri arka arkaya çalışmamalısın. Hedeflerine çok yaklaştıkça panik yapamamalısın, TYT/ AYT Matematik & Geometri sorularını çözmek için konu eksiklerini tamamlamalısın. Kendine güvenmeyi asla unutmamalısın. Anlamadığın ve çözemediğin YKS Matematik sorularını mutlaka Matematik Özel Ders Beylikdüzü hocasına sormalısın. Size sizden başkası yardım edemez. Kendine olan güvenin asla ders çalışmanıza engel teşkil etmesin.

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders
Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders

 Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocasına göre, duygu ile öğrenme nasıl ki bir su damlası sürekli damladığında mermeri oyabiliyorsa, öğrenci de sürekli aynı şeyleri düşündüğünde zihinsel yapısında bir zayıflama meydana gelir. Beyinde ağsal yapıda bozulmalar ortaya çıkar. Mevlana’nın böylesi tekrarlayan düşüncelerden de uzaklaştırıcı etkisi vardır. Çünkü Mevlana hikâyelerde öğrenmede sağ beyni öne çıkarıyor. Sağ beynin öğrenmesinde müzik, resim gibi sanat alanları, sezgisel öğrenme gibi olgular devreye girer. Yani duygu ile öğrenme gerçekleşir. Bir şeyi sadece sol beyin ile öğrenmeye çalışırsanız, sadece ezber yapmış olursunuz. Fakat hem sağ hem de sol beyin bir arada işletilirse eğlenceli ve disiplinli öğrenme gerçekleşmiş olur. Mevlana’nın hikâyeler aracılığıyla öğrenmede sağ beyni aktif hale getirmesi öğrenmeyi kalıcılaştırıyor.

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Bahçeşehir  hocasına göre, “Mevlana hayatımızın içinde bulunduğu resmin bütününü görmemizi sağlıyor.” Bu da literatürde “altı boyutlu” düşünce deniyor. Altı boyuttan ön-arka, sağ-sol ve aşağı- yukarı kastediliyor. Yani, öğrenci bir Matematik veya Geometri problemini analiz ederken onu gelecek-geçmiş, tehditler- fırsatlar ve güçlü yönler- zayıf yönler bakımından ele alıyor. Kısacası, Mevlana’nın bibliyoterapi tekniğini hayata geçirmiş olduğunu görüyoruz.

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocasına göre, Matematik& Geometri  Dersinde Başarılı öğrenciler,

İltifat ederler.

Minnet duyguları iyi gelişmiştir.

Başarılı olanlara övgüde bulunurlar

Her gün Matematik Geometri sorusu çözerler ve kitap  okurlar.

Fikirleri hakkında konuşurlar.

Bilgiyi paylaşırlar.

Eğlencelidirler.

Değişime çok iyi ayak uydururlar.

Günlük yapacak işlerin listesini tutarlar.

Affediciler.

Başarısızlıkları için sorumluluk alırlar.

İyi günlük tutarlar.

Olmak istediklerinin listesini tutarlar.

Amaçları ve bir hayat gayeleri vardır

Sürekli öğrenmeye açıktırlar

Değişim odaklı bir bakış acıları vardır.

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocasına göre,Matematik & Geometri Dersinde Başarısız öğrenciler,

Her zaman bir kusur ararlar.

Her şeyi bir görev olarak görürler

Başarıları için övgü beklerler,

Her gün telvizyon izleler,

Değişime karşı dirençlidirle.

Tecrübe ile değil, içgüdüleriyle harekete ederler.

Dedikodu yaparlar.

Bilgi ve veri depolarlar.

Öfkelerini dışa vururlar.

Kin tutarlar.

Başarısızlıkları için başkasını suçlarlar.

Günlük tuttukları söylerler fakat tutmazlar.

Her şeyi bildiklerini düşünürler.

İş odaklı çalışırlar.

İçten içe başkalarının başarısızlığını isterler.

Gelecekte ne olmak istediklerini bilmezler.

Hedef belirtmezler.

Beylikdüzü Matematik Birebir Yüz Yüze Ders Hocası sizlere, YKS Geometri & Matematik sorularını çözmeniz için aydınlık bir bakış açısına sahip olmanızı diler. Göstereceğiniz başarıda ve hedefinize ulaşamanızda Beylikdüzü Matematik Özel Ders Hocasının da bir payı olması tek dileğim…

Karakayalı, Cevat

Math Cevat Tutor

27.11. 2020

 

 

 

 

Leave a comment