Skip links

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu

YKS MATEMATİK SINAVLARINDA PUAN ARTIRMANIN YOLLARI

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu
Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu öğretmeni diyor ki: YKS Matematik deneme sınavları için dün tecrübedir öğren, yarın tahmindir planla ve bugün fırsattır kullan. Matematik çalışmamak için direnen biriyle karşılaştığınızda, onu sevgi ile fethedin. Öğrencinin kendisinin Matematik dersini yapabileceğine inanması ve keşfetmesi bir tanıma sürecidir.  Öğrencinin Matematik dersini ile ilgili olumlu ve olumsuz özelliklerini ortaya çıkarması, hangi konuları yapabileceğini belirlemesi çok önemli bir davranış olacağını düşünüyorum. Yemek yeme alışkanlıklarından boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarına kadar her düşüncesini ortaya koyması, hedeflerine adım adım yaklaşma sürecini doğrudan etkiler. Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu Beylikdüzü öğretmeninin de belirttiği gibi, “Matematik kitaplarından önce kendinizi okumaya çalışın.” Kendinizi tanırsanız, Matematik için hedefe varma sürecinde yolunuzdan ayrılmak istemeyen, her engelde omzunuzun üzerinden başını uzatan güvensizliğin, sizi istemediğiniz yöne sürüklenmesine izin vermemiş olursunuz. Kendinizi çok iyi tanırsanız, neye inanıp neye inanmayacağınızı da iyi bilirsiniz.

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu Bahçeşehir öğretmenine göre, AYT Matematik sınav stratejilerine göre hareket eden öğrenciler başarılı olurlar. Gerekli bilgi ve beceriye sahip olduktan sonra uygulanacak küçük stratejilerle daha fazla net, daha fazla puan alarak hedeflerinize ulaşabileceğiniz kendi ellerinizdedir. TYT Matematik Sınavına başlamadan önce ön hazırlık gerektirir. Sınav başlamadan önce o bölümün yer aldığı sayfaları hızla gözden geçirmede fayda vardır. Böyle bir hareket tarzı, hem testin yapısı ve sorulardaki nitel ve nicel değişiklikleri kavramayı karşı hazır olmanızı sağlayacak hem de TYT Matematik sınavına psikolojik olarak hazır olmayı sağlayacaktır. Hız ve isabet arasındaki denge kurulmalıdır. AYT Matematik Sınavında hız ile zaman arasında denge iyi kurulmalıdır. Zaman kazanma düşüncesi ile çok hızlı TYT Matematik sorularını cevaplama hata yapma ihtimalini yükseltir. Bu yüzden soruları çözerken seri ve dikkatli olmak gerekir. Aksi halde yapılacak yanlış cevaplardan dolayı puan alınamaz, bilakis puan kaybedilir.

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu Bakırköy öğretmeni diyor ki, Matematik soruları ile boğuşmamak gerekir. Sınav sorularının bölümlere göre getirileri aynı olmasına rağmen, zorluk düzeyleri aynı değildir. Her öğrencinin yapabileceği kolay nitelikte sorular olabileceği gibi, seçici ve eleyici sorular da olacaktır. Karşılaşılan soru üzerinde belirli bir süre geçtiği halde hala çözüme ulaşılamıyorsa daha çok zaman kaybetmeden diğer soruya geçilmelidir. Unutmamak gerekir ki aynı testteki zor ve kolay soruların puan getirileri aynıdır. Önemli olan zor soruları çözmek değil, çok soru çözmektir. TYT Sınavlarında her bölüme ayrılacak süre belli olmalıdır.

Beylikdüzü Matematik Eğitim Koçu öğretmeni sizlere, yaşamınızdaki en küçük zevklerin daha büyükmüş gibi algılanmasına yetecek denli acı diler.

Karakayalı, Cevat

07.09.2019

Math Cevat Tutor

 

 

 

Leave a comment