Skip links

MATEMATİK GEOMETRİ ÖZEL DERSLE SEVGİ

 MATEMATİK VE SEVGİ

Matematik öğrenmek sevgi ile iç içedir. Matematik öğrenmek için iç disiplinin olması gerekir. Öğrencilik hayatımız, sürekli açılıp kapanan bir dizi kapıdır. Farklı deneyimlerle sınavdan sınava koşar dururuz.  Birçoğumuz Matematik dersinde çözemediğimiz kalıplaşmış soruların, bizi artık güçlendiremeyen veya işimize yaramayan durumların ve engel teşkil eden problemlerin üzerine kapıları kapamak isteriz. Yine birçoğumuz yeni Matematik problemleri çözme ve muhteşem yeni deneyimlerle karşılaşma sürecindeyiz.

Matematik dersinde büyük olmanın iki yolu vardır:

İlki herkesten zeki olmak,

İkincisi de herkesten aptal, fakat sebatlı olmak.

Düşüncelerimiz zihnimizden çok hızlı geçtiğinden, başlangıçta onları durdurmak çok zordur. Diğer yandan Geometri problemleri çözerken elimiz daha yavaştır. Dolayısıyla, söylediklerimizi dinleyerek ve Matematik ile ilgili olumsuz düşüncelerin ağzımızdan çıkmasına izin vermeyerek, konuşmalarımızı sınırlandırmaya ve düşüncelerimizi biçimlendirmeye başlayabiliriz.

Matematik Özel Ders
Matematik Özel Ders Halkalı

Matematik Özel Ders Öğretmeninin temel aldığı yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında öğrenme sürecinin merkezinde öğrenci bulunur. Geometri Özel Ders öğretmeni, öğrencinin öğrenme sürecinde derse “aktif” olarak katılmasını sağlar. Öğrenci, bu yaklaşımda var olan bir problem üzerindeki matematiksel kavramları keşfederek öğrenir. Öğretici bir matematik problemini çözdükten sonra, öğrencinin anlayıp anlamadığını “sıra sizde” yöntemi ile kontrol eder. Keşfettiği sonuçlar doğrultusunda inceleme ve araştırma yapar. Ulaştığı varsayımları doğrulayarak öğrencinin genelleme becerisini geliştirir. Ardından da öğrenci, kazanımlarını matematikteki diğer konularla, diğer derslerde  (Fizik, Kimya gibi…) ve günlük yaşantılarla ilişkilendirir. Bu süre zarfında keşfederek algıladığı matematiksel bilgileri öğrenci beyninde yapılandırır ve tekrar ederek öğrenilebilenlerin kalıcı olmasını sağlar.

Matematik Özel Ders Halkalı öğretmeni, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olarak klasik öğrenme yaklaşımında olduğu gibi öğrencilerin işlemsel becerilerinin geliştirilmesinden çok, matematiksel kavramların ve bunların ilişkilendirmesinin amaçlarını kendisine hedef seçer. Soyut nitelikli olan matematiksel konu ve kavramların öğrenciler tarafından algılanmasının kolaylaştırılması için somut hayat modelleri kullanır. Örneğin fonksiyon konusunu anlatırken, günlük hayatımızda :”Hastanın kan basıncı, kullanılan ilaçların bir fonksiyonudur.”  Gibi örnekler vererek matematiksel kavramları kolayca hatırlanmasını sağlar.

Elbette ki, hiçbir öğrenciyi zorla bir şey öğrenmeye zorlayamazsınız. Onlara istedikleri takdirde olumlu değişiklikler yapabilecekleri olumlu zihinsel atmosfer sunabilirsiniz ama bu değişimi başkaları adına siz gerçekleştiremezsiniz.

Çok ünlü bir öğretmen olan Emmett Fox’un yazılarından bir alıntı:

 Yeterince sevginin aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur. Yeterince sevginin iyileştiremeyeceği hiçbir hastalık yoktur. Yeterince sevginin açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Yeterince sevginin üzerinde köprü kuramayacağı hiçbir nehir yoktur. Yeterince sevginin yıkamayacağı hiçbir duvar yoktur. Yeterince sevginin bağışlatamayacağı hiçbir günah yoktur. Sorunun ne kadar derinden yerleşmiş olması fark etmez. Görünüşün ne kadar umutsuz olduğu önemli değildir. Hatanın ne kadar büyük olduğu fark etmez. Sevginin yeterince güçlü bir şekilde hissedilmesi, hepsini çözer. Yeterince sevebilirseniz, dünyadaki en mutlu ve en güçlü insan olursunuz”.

Beylikdüzü Geometri Özel Ders  hocası sizlere, son Elvedayı atlatmana yetecek denli Merhaba diler.

Cevat Karakayalı

Math Cevat Tutor

18.12.2014

Leave a comment