Skip links

Birebir Matematik Yüz Yüze Ders Beylikdüzü

Birebir Matematik Yüz Yüze Ders Beylikdüzü

ACI, ÖĞRTETİLMERSİ GEREKENLERİ EN İYİ ŞEKİLDE ÖĞRETİP, GİDEN SERT BİR ÖĞRETMENDİR.

Birebir Matematik Yüz Yüze Ders Beylikdüzü Hocasını size tavsiyeleri var: YKS MATEMATİK SINAVLARINA EVDE VERİMLİ ÇALIŞ. Sabahleyin  erken uyan, günlük plan yap. TYT//AYT Matematik Geometri sınavlarına hazırlık için çalışma saatlerini belirle. Kendine çalışma ortamı çok iyi hazırla. Kısa molalarla çalış. (POMODORO TEKNİĞİNİ HATIRLA) Günlük Matematik /Geometri konularının tekrarını yap. Çalıştığın her konunun AYT/ TYT çalıştığın Matematik //Geometri konularından önceden çıkmış soruları çöz. Matematik dersini çalışırken müzik dinleme. Telefonu elinden bırak. Dikkatini dağıtabilecek her şeyden uzak durmasını bil.

Birebir Matematik Yüz Yüze Ders Beylikdüzü Hocası size sesleniyor. YKS//TYT /AYT Matematik //Geometri sınavlarına çalışmamak için direnen biriyle karşılaştığınızda, onu sevgi ile fethedin. Ne istediğini bilen öğrencilerden birisi olmalısın. Kendine güvenen bir öğrenci olmalısın. Kendine Matematik Özel Ders Beylikdüzü Hocası ile Matematik //Geometri öğrenerek yatırım yapmalısın.

Birebir Matematik Yüz Yüze Ders Beylikdüzü Hocasına göre,  Matematik //Geometri başarısı, öğrencilerin bulundukları sınıf veya yaş grubuna göre, kendilerinden beklenen bilgi, beceri veya Matematik Geometri problemini çözme davranışını kazanabilmesi ve bunları somut bir şekilde ortaya koyabilmesidir.  Beylikdüzü Matematik Özel Ders hocasının rolü büyüktür. Matematik //Geometri dersinden başarısızlığı ise, öğrencinin çeşitli nedenlerle kendisinden beklenen seviyenin altında performans göstermesi olarak düşünülebilir. Matematik //Geometri dersinden başarısızlığı ise, öğretmeninden, aile ya da sosyal çevreden kaynaklanan çok çeşitli nedenleri düşünebilir.

  • Özgüven

Özgüven okul başarısını çok etkileyen ve artıran en temel etmenlerden biridir. Bir çocuğun özgüveni doğumundan itibaren ebeveynlerin gösterdiği dönütler aracılığı ile olur. Yalnızca hatalara odaklanan, sürekli eleştirel yaklaşan, suçlayıcı anne-babaların bu tutumları çocuklarında özgüven kaybına, çocuğun kendisi hakkında olumsuz benlik algılanmasına sebep olur. Aksine öğrencilerin başarabildiklerine, yapabildiklerine odaklanan anne babaların çocukları daha özgüvenli yetişir. Bunun sonucunda başarılı olmak için daha çok yılmadan çalışırlar.

  • Anne – Babaların beklentileri

Anne-babaların neye önem verdiğinin ve kendilerinin öğrenci iken başarmadıklarını çocuğundan beklemesinin göstergesidir. Her çocuğun Matematik öğrenme hızı ve kapasitesi birbirinden farklıdır. Çocuğunu yeterince tanıyamayan anne//babalar bu durumu göz ardı edip çocuğunun öğrenme tarzlarına uymayan beklenti içine girerler. Bunun sonucunda hem kendileri hem de çocukları mutsuz olurlar. Bu beklentileri karşılayamayan çocuklar ise ailelerini hayal kırıklığına uğratma korkusu ile korkusu ile yaşarlar. Yeterli olamadıkları, dolayısıyla başarılı olamayacakları hissine kapılabilirler. Bunun tam karşıtı da mümkündür. Yani, çocuğun kapasitesi var olasına karşın, ailelerin beklentileri düşük olabilir.

  • Motivasyon

Motivasyon, Matematik// Geometri dersini çalışmayı etkileyen, dolayısı ile öğrenmeyi etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Motivasyonunu tavan yapan öğrenciler ne istediklerini bilirler ve bunun sonucunda bu isteklerine ulaşmak için çaba gösterirler. Motivasyon içten gelen ve dıştan gelen isteklendirme olmak üzere ikiye ayrılar. İç motivasyona sahip olan öğrenciler Matematik Geometri dersini çalışmak için gerekli istek ve azmi kendilerinde kolayca bulurken dış motivasyonu daha yüksek olan öğrencilerin sürekli destek vermeye, ders çalışmasına teşvik edilmeye ihtiyaçları vardır. Matematik Özel Ders Bahçeşehir öğretmeni, öğrencinin motivasyon kaynağını tespit edip, bu doğrultuda olumlu geri dönüşte bulunma, çalışmalarının farkına varıp küçük ödüller verme gibi yöntemler kullanarak öğrenme motivasyonunu gerçekleştirirler.

  • Birebir Matematik Yüz Yüze Ders Beylikdüzü Hocası– aile işbirliği

Çocuklar okula başladıktan sonra ailenin çocuk eğitiminde etkisinin azaldığı düşünebilir. Aile sorumluluğu daha çok okula bırakır. Özellikle çocuk üst sınıflara geçtiğinde ailenin eğitim –öğretimde giderek azalır. Matematik //Geometri bilgileri aile içinde pekiştirilmesi gerekmektedir. Psikolojik, duygusal alanda da öğrencinin geliştirilmesi gerekir. Bunu da Matematik Birebir Özel Ders Verenler Beylikdüzü öğretmeni yapabilir.

Birebir Matematik Yüz Yüze Ders Beylikdüzü Hocası sizlere TYT /AYT Matematik // Geometri deneme sınavları için, isteklerinizi tatmin etmeye yetecek denli netler elde etmenizi diler.

Karakayalı, Cevat

Math Cevat Hoca

13.02.2021

Leave a comment